วันที่เปิดรับสมัคร

วันที่เปิดรับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป (รับสมัครนักศึกษาทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ยกเว้น
วันที่ 31 ธันวาคม 2566 วันหยุดสิ้นปี
วันที่ 1 มกราคม 2567 วันขึ้นปีใหม่
วันที่ 13 เมษายน 2567 วันสงกรานต์