อยากเรียนเสาร์ – อาทิตย์ ม.หาดใหญ่เราก็มีนะ

อยากเรียนเสาร์ – อาทิตย์ ม.หาดใหญ่เราก็มีนะ

หลักสูตรปริญญาตรีภาคสมทบ คณะรัฐศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ  รับทุนการศึกษาเหมาจ่ายอัตราพิเศษ ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท จำนวน 30 ทุนการศึกษา (ตลอดหลักสูตร) ลำดับที่ 31 เป็นต้นไป อัตราทุนภาคการศึกษาละ 19,500 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ โทร.074-200300

Message us

Education Template