ทุน DEK 65

ทุน DEK 65

สมัครและรายงานตัว ระดับปริญญาตรี  (ภาคปกติ) รับทุนการศึกษา จำนวน 6,000 บาท

สมัครและรายงานตัวในวันเดียวกัน
ตั้งแต่วันนี้ – พฤษภาคม 2565
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

Message us

Education Template