ทุนการศึกษา คณะนิติศาสตร์

ทุนการศึกษา คณะนิติศาสตร์
ม.หาดใหญ่ มอบทุนการศึกษา เหมาจ่ายอัตราพิเศษ 15,000 บาท จำนวน 30 ทุนการศึกษา ลำดับที่ 31 เป็นต้นไป อัตราทุนภาคการศึกษาละ 19,500 บาท *ยกเว้นภาคฤดูร้อน

สำหรับหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
(ภาคปกติ และ ภาคสมทบ)
รับจำนวนจำกัด 30 ทุน (เท่านั้น)
วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2565

Message us

Education Template