สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ทันสมัย+Digital University

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่สนับสนุนการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล โดยจัดระบบการเรียนการสอนแบบ iLearning และสื่อการเรียนรู้ในแบบดิจิทัล พร้อมด้วยห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย

Message us

Education Template